Program științific

Pneumo Road Show, ediția București

13 decembrie 2018, Hotel Ramada Plaza, sala Europa

 

Coordonator: Conf. Dr. Roxana Nemeș

 

13:00 – 14:00 Înregistrarea participanților / Welcome Lunch

14.00 – 14:30 Paradoxuri în managementul astmului bronsic

Conf. Dr. Roxana Nemeș

14.30 – 15:00 Tratamentul anti-inflamator de ameliorare a simptomelor din astm

Dr. Valentin Cosei

15.00 – 15:30 Tratamentul astmului ușor – noi puncte de vedere

Dr. Ramona Nedelcu

15.30 – 15:50 Pauză de cafea

15.50 – 16:20 Implicațiile clinice ale inflamației eozinofilice – fenotipuri și endotipuri. Fenotipul eozinofilic

Dr. Corina Borcea

16.20 – 16:50 Astmul dificil de tratat și astmul sever – provocări diagnostice și terapeutice. Managementul personalizat al astmului bronșic sever din perspectiva terapiilor țintă

Dr. Ștefan Dumitrache-Rujinski

16.50 – 17:00 Concluzii

17.00 – 18:00 Eliberarea certificatelor de participare